مجتمع خدمات رفاهی کشتیرانی ج.ا.ا
تهران | شیان
مجموعه اداری
تهران | شیان | مجتمع خدمات رفاهی
مرکز همایش های بین المللی کشتیرانی ج.ا.ا
تهران | شیان | مجتمع خدمات رفاهی
مرکز فرهنگی شهدای کشتیرانی
تهران | شیان | مجتمع خدمات رفاهی
مجموعه پذیرایی ساحل
تهران | شیان | مجتمع خدمات رفاهی
زمین چمن مصنوعی
تهران | شیان | مجتمع خدمات رفاهی
استخر دوقلوی موج
تهران | شیان | مجتمع خدمات رفاهی
کلینیک درمانی
تهران | شیان | مجتمع خدمات رفاهی
مهمانسرای بندرعباس
بندرعباس
کافی شاپ و رستوران ملل
تهران | شیان | مجتمع خدمات رفاهی
مهمانسرای 22 واحدی
بندرعباس
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی